finnish swedish english
Wavemark

Wavemark är ett nytt ljudplaneringsföretag med erfaren personal. Våra medverkande har arbetat med ljudåtergivning i flera år. Vi har gjort allt från teater till festivaler och från band turnéer till stora företagstillställningar. Vi har planerat och trimmat ljudsystem, skött signalöverföringen både analogt och i olika digitala format, mixat showerna och sköt monitoreringen.

Vårt kunnande baserar sig starkt på praktisk erfarenhet, utan att glömma förståelsen för djup teori. Vi strävar efter att hålla oss uppdaterade i vår bransch var och en verkar och utbildar sig inom sitt specialområde. Vi tror starkt på delande av kunskap.

Vi vill betjäna alla slags kunder från planeringsbyråer till teatrar, ljudåtergivningsföretag, konsertsalar och importörer. Ta kontakt med oss om du behöver kunnande inom ljudbranschen!

Andreas "Stanley" Lönnquist

Stanley är en specialist inom teaterljud, till och med ABBAs Björn & Benny litar på hans yrkeskunskap. Lång erfarenhet, utbildning av de bästa och ett stort intresse har gjort Stanley en mycket efterfrågad ljudplanerare.

I sitt dagliga arbete är det mycket viktigt att användaren av ett ljudsystem är nöjd med sin arbetsplats. Olika teatrar, konsertsalar och klubbar ställer olika krav för ljudteknikern och dennes arbetspunkt. Mixerbord och styrsystem har ändrat under de senaste åren. Stanley hjälper gärna med att hitta de bästa lösningarna.

stanley@wavemark.fi

Janne Sivonen

Ofta klarar man sig med vanliga lösningar i ljudåtergivning, ibland räcker det inte. Ifall du behöver ett speciellt midi-styrt sytem eller styra ljudet i en teater enligt hur vridscenen rör sig, lönar det sig att kontakta Janne. Ett monitoreringssystem för trådlösa mikrofoner som Janne planerat håller på att sprida sig runt finska teatrar. Man kan lita på Jannes hjälp även då det gäller programmering av Meyer Sounds D-Mitri system.

janne@wavemark.fi

Santtu Sipilä

Santtu säger sig hata trådlösa mikrofoner, men spenderar ändå all sin tid med att utbilda, planera, förverkliga och hjälpa kunder med olika behov angående trådlösa system. Anda intresseområden är digitala ljudnätverk och DSP-system. Med andra ord den gömda sidan av ljudåtergivning som man vill att ska fungera utan särskilt besvär och skötsel.

Om kunden kommer till arbetet på morgonen, och far hem på kvällen utan att ha funderat på saker som Santtu har planerat, så anser han sig a lyckats med sitt arbete.

santtu@wavemark.fi

Timo Liski

Alla frågor om högtalare är nära Liskis hjärta. Om du undrar hur stort högtalarsystem som behövs till en kyrka, klubb, till ishallens publikrop, en stor utomhusfestival eller O2 Arenan i London så har Liski ett svar färdigt med erfarenhet från flera gigs.

Förhansplaneringen lyckas med flera tillverkares egna planeringsverktyg eller alternativt med EASE, standardverktyget inom branschen. Liskis specialstyrka är know-how om hur datamodellerna och slutliga installationen möter varandra.

timo@wavemark.fi

Sakari “Sakke” Kiiski


Sakke är en mångsidig ljudplanerare. Hans arbetsfält sträcker sig från mindre jobb ända till Nationaloperans huvudscen.

Sakke är ett levande exempel på att man med yrkesskicklighet kan åstadkomma hög ljudkvalitet även om budgeten och tidsramarna är begränsade. En lång arbetserfarenhet har gett Sakke kunskap om vad som är betydelsefullt och värt att fokusera på. Därför är Sakke också ett levande uppslagsverk inom finländsk freelance-ljudplanering.

sakke@wavemark.fi